دسته‌بندی نشده

پیشگیری از نشت اطلاعات با استفاده از Windows Information Protection (WIP)

زمان مورد نیاز برای مطالعه این موضوع: 4 دقیقه   نشت اطلاعات از جمله تهدید های  مهم برای انواع کسب و کار می باشد و اخبار متعددی از نشت اطلاعات به طور روزمره منتشر می شود.  جمله عوامل نشت اطلاعات می‌توان به ضعف های امنیت، عدم آگاهی کاربران و نیز خطای انسانی اشاره نمود. راهکارهای متعددی برای پیشگیری از نشت اطلاعات توسط شرکت های مختلف امنیتی ارائه شده که هر یک ایده خاصی برای محافظت از داده های سازمانی دنبال می...

بیشتر بدانید ...